Jak przygotować się do rozwodu?

Spis treści

Rozwód to bardzo poważna decyzja, która zapada zazwyczaj wtedy, gdy małżeństwa nie da się już uratować. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest udanie się do sądu, aby ten orzekł rozwód i koniec związku małżeńskiego. Jest to proces, do którego trzeba się dobrze przygotować, ponieważ od tego zależy, czy przebiegnie on szybko i sprawnie. Warto więc dowiedzieć się, jak przygotować się do rozwodu, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i nerwów.

Rozwód- o czym trzeba pamiętać?

Na samym początku trzeba zastanowić się przede wszystkim, czy rozwód jest faktycznie koniecznością. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dotychczasowa więź całkowicie ustała, z jakiego powodu relacje zaczęły się psuć oraz czy obie strony zrobiły wszystko, aby ten związek uratować. Są to pytania, które na pierwszej rozprawie zada także sąd, dlatego należy dobrze zastanowić się nad odpowiedziami na nie. Do tego, aby można było orzec rozwód konieczne jest udowodnienie, że doszło do trwałego rozpadu więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. Uznaje się, że można mówić o trwałym rozpadzie jeśli trwa on minimum przez 3 miesiące. Jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód trzeba określić, czy któraś ze stron bardziej przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. Ma to ogromne znaczenie na ogólne ustalenia, jakie zapadną na rozprawie, a także wpływa na długość całego procesu. Z reguły najmniej problematyczne są rozwody bez orzekania o winie, które często kończą się już na pierwszej rozprawie.

Dowiedz się więcej na https://radcasilski.pl/obszar-dzialalnosci/rozwod-gdansk/

Pozew o rozwód- jak go napisać?

Dobrze napisany pozew o rozwód ma ogromne znaczenie, ponieważ to od niego w dużej mierze zależy, jak przebiegnie cały proces. Jest on sporządzany i składany przez jednego ze współmałżonków. Kosz rozpatrzenia pozwu jest opłatą stałą i wynosi 600 zł. Składa się go w sądzie okręgowym w wydziale rodzinnym lub cywilnym, który jest właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania obu współmałżonków, jeśli pod danym adresem mieszka nadal jeden z nich. Pozew o rozwód musi mieć formę pisemną i musi zawierać kilka najważniejszych elementów:

  • dane osobowe współmałżonków,
  • tytuł pozwu (określenie czy wnosi się o rozwód bez orzekania o winie),
  • wskazanie żądań oraz uzasadnienie wniosku,
  • wskazanie świadków,
  • kwestie dotyczące miejsca zamieszkania małoletnich dzieci oraz wysokość alimentów (jeśli małżeństwo je posiada).

Każdy pozew rozwodowy powinien być dostarczony do sądu w dwóch egzemplarzach. Dodatkowo trzeba do niego dołączyć skrócony odpis aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia dzieci.

Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Po złożeniu pozwu rozwodowego jest on dokładnie weryfikowany przez sąd. Jeśli jest poprawny i nie zawiera nieprawidłowości pozew wysyłany jest do drugiej ze stron. Współmałżonek ma dwa tygodnie na przygotowanie odpowiedzi na pozew i przedstawienie jej sądowi. Formułuje swoje stanowisko w sprawie, w którym może zawrzeć informacje dotyczące roszczeń, żądanych alimentów czy opieki nad dziećmi. Jeśli nie złoży odpowiedzi w terminie to może stracić całkowicie możliwość przedstawienia swoich racji przed sądem.

Sąd wyznaczy termin pierwszej rozprawy, na której powinny stawić się dwie strony. Jeśli jest to niemożliwe należy poinformować o tym fakcie sąd oraz ustanowić pełnomocnika, który będzie reprezentował jednego ze współmałżonków. Rozprawa odbędzie się we wskazanym terminie nawet jeśli nie stawią się na niej jeden ze współmałżonków. Oprócz nich na salę zaproszeni zostaną także świadkowie, jeśli zostali wskazani w pozwie.

Podczas rozprawy sędzia próbuje ustalić, dlaczego doszło do rozpadu małżeństwa. Zadaje szereg pytań, które mają na celu ustalić, kiedy doszło do trwałego rozpadu więzi psychicznej, fizycznej oraz gospodarczej. Jeśli sąd stwierdzi na którymkolwiek etapie procesu rozwodowego stwierdzi, że istnieje choćby najmniejsza szansa na to, że związek można jeszcze uratować zleci poddanie się mediacjom. Uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie jest możliwe jeśli dojdzie do porozumienia się małżonków odnośnie najbardziej problematycznych kwestii dotyczących opieki nad małoletnimi dziećmi i podziałem majątku.

Powiązane artykuły