Walory estetyczne zegarków na rękę coraz ważniejsze dla Polaków

zegarki

Spis treści

Polacy coraz częściej traktują zegarek na rękę w kategoriach elementu biżuterii i dodatku do stylizacji, niż samego tylko czasomierza – wynika z badania przeprowadzonego przez Kantar na zlecenie Timex Polska. Jeszcze kilkanaście lat temu najważniejszą cechą przy wyborze zegarka była jego dokładność. Obecnie największą uwagę zwracamy na wygląd. Trend ten jest szczególnie widoczny wśród ludzi młodych.

Tegoroczne badanie zostało przeprowadzone na grupie Polaków powyżej 15. roku życia, którym zostały zadane dwa pytania: czym jest dla nich zegarek na rękę oraz jakie czynniki biorą pod uwagę przy jego zakupie. Motywacją do badania, które w zbliżonej formie zostało przeprowadzone dla Timex w 2006 roku, było dążenie do sprawdzenia, w jakim stopniu postęp cywilizacyjny i dominująca w ostatnich latach digitalizacja wpływają na trendy i przyzwyczajenia Polaków.

Zegarek to w pierwszej kolejności przyrząd do mierzenia czasu – była to najpopularniejsza odpowiedź zarówno 13 lat temu, jak i obecnie. Różnice procentowe są jednak znaczne. W 2006 roku aż 87% respondentów wskazało na tę odpowiedź. W 2019 r. – zaledwie 66%. Dużo większa w porównaniu z poprzednim badaniem liczba odpowiedzi odniosła się natomiast do kwestii estetycznych. Co czwarty badany wskazuje, że zegarek może być elementem biżuterii (26%) lub dodatkiem do stroju (24%). Jest to wyraźny trend wznoszący w porównaniu z rokiem 2006, kiedy takich odpowiedzi udzieliło odpowiednio 6% i 8% badanych. Zegarek jest także uznawany za symbol prestiżu i statusu społecznego (10%). Rzadziej natomiast dostrzegane są bardziej zaawansowane funkcje dodatkowe , takie jak rozwijanie funkcjonalności telefonu, pomoc przy treningu, czy wartość kolekcjonerska. Co ciekawe, najmłodsza grupa respondentów (15-17 lat) jest jedyną, w której zegarek jest postrzegany jako przyrząd do mierzenia czasu przez mniej niż połowę badanych (45%).

– Jeszcze kilkanaście lat temu główne przeznaczenie zegarków było jasne – służyły do mierzenia czasu. Dzieci dostawały je w prezencie podczas pierwszej Komunii, niejako jako pierwszy w ich życiu symbol dorastania. Obecnie otrzymują raczej gadżety elektroniczne, a wiele osób godzinę sprawdza na smartfonach. Czym więc jest dla nas zegarek u progu lat ’20 XXI wieku? Młode pokolenie coraz częściej używa go do uzupełniania stylizacji i traktuje w kategoriach modowych. Jest to dla nich jeden z wielu dodatków, które pomagają im wyrazić siebie, swój styl. Dlatego właśnie współpraca producentów zegarków ze sklepami z branży fashion sprawdza się coraz lepiej. Oczywiście, o sposobie postrzegania zegarków decydują też inne czynniki. Droższe modele częściej będą uznawane za symbol prestiżu, a damskie – za element biżuterii. Wyniki badania podsumowałabym w ten sposób: czasy się zmieniają, postrzeganie zegarków również, jest to jednak bardziej naturalna ewolucja niż rewolucyjny przełom, choć wyniki najmłodszej grupy badanych mogą wskazywać, że już niebawem myślenie o zegarkach całkowicie się zmieni – mówi Anna Borg, dyrektor zarządzająca Timex Group Polska.

Przy wyborze zegarka Polacy najczęściej zwracają uwagę na jego wygląd (45%), a nieco rzadziej na cenę (40%). Znamienna jest w tym przypadku różnica w stosunku do badania z 2006 roku, gdy cechą mającą największe znaczenie dla respondentów była dokładność w pomiarze czasu, a także wytrzymałość i jakość wykonania. Obecnie niezawodność zegarka ceni sobie co trzeci Polak (33%).

Co piąty badany wskazał, że podczas zakupu zwraca uwagę na jego markę (22%), przy czym odpowiedź ta padała najczęściej w grupie wiekowej 18-29

Zdecydowanie rzadziej Polacy kierują się w swoim wyborze rekomendacjami innych osób, dostępnością, wiarygodnością sklepu, czy wartością kolekcjonerską.

– Fakt, że tak niewielki procent Polaków wskazuje rekomendacje użytkowników bądź samych sprzedawców jako czynnik, którym kierują się przy wyborze zegarka, może się wydawać dość zaskakujący. Moglibyśmy się spodziewać, że w dobie digitalizacji wyszukane w Internecie opinie mają większy wpływ na decyzyjność klientów. Jak widać, w tym zakresie Polacy pozostają tradycjonalistami. Nowoczesne podejście widać natomiast we wskazaniu przez badanych wyglądu jako najważniejszej dla nich cechy zegarka. Godzinę możemy przecież sprawdzać za pomocą wielu różnych nośników elektronicznych, zatem nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy traktowali zegarek jak biżuterię i zwracali szczególną uwagę na jego wygląd – mówi Cezary Franczuk, dyrektor sprzedaży Timex Group Polska.

Powiązane artykuły